ร้องไห้แข่งฟ้า Ost.โปงลางฮักออนซอน | เต้ย อภิวัฒน์ | Official Karaoke

566 view

ผู้แต่ง/คำร้องบอย เขมราฐ

ทำนองบอย เขมราฐ

เรียบเรียงโป๋ง สุรกิต, บอย เขมราฐ

ร้องไห้แข่งฟ้า Ost.โปงลางฮักออนซอน ศิลปิน เต้ย อภิวัฒน์ คำร้อง บอย เขมราฐ ทำนอง บอย เขมราฐ เรียบเรียง โป๋ง สุรกิต, บอย เขมราฐ