เกลียดคนหลายใจ Ost.ชายแพศยา | ชบา กฤติมา | Official Karaoke

343 view

ผู้แต่ง/คำร้องOkomo P

ทำนองOkomo P

เรียบเรียงJirath P, Okomo P

เกลียดคนหลายใจ Ost.ชายแพศยา ศิลปิน : ชบา กฤติมา คำร้อง/ทำนอง : Okomo P เรียบเรียง : Jirath P, Okomo P