ใกล้เพียง Ost.ลายกินรี | โดม จารุวัฒน์ | Official MV

15.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียงBanana Boat

ใกล้เพียง Ost.ลายกินรี ศิลปิน : โดม จารุวัฒน์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : Banana Boat