ใส่ยับ (Ost. บัวผันฟันยับ) | จ๊ะ นงผณี มหาดไทย | Official MV

4.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องธมนวรรณ สถิตคุณ

ทำนองธมนวรรณ สถิตคุณ

เรียบเรียงศราวุธ แสงบุตร

ใส่ยับ (Ost. บัวผันฟันยับ) ศิลปิน จ๊ะ นงผณี มหาดไทย เนื้อร้อง/ทำนอง ธมนวรรณ สถิตคุณ เรียบเรียง ศราวุธ แสงบุตร