อาทิตย์รำพัน จันทร์รำพึง Ost. ลายกินรี | สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ | Official MV

11.3K view

ผู้แต่ง/คำร้องเดอะ มัสท์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

อาทิตย์รำพัน จันทร์รำพึง Ost. ลายกินรี ศิลปิน : สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ คำร้อง : เดอะ มัสท์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท