พอไหมให้รักกัน Ost.ที่สุดของหัวใจ | แพรว คณิตกุล | Official MV

16.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

พอไหมให้รักกัน Ost.ที่สุดของหัวใจ ศิลปิน : แพรว คณิตกุล คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : ปรเมศวร์ เหมือนสนิท