วันนี้ พรุ่งนี้ Ost.สาปซ่อนรัก | ต้น ธนษิต | Official MV

16.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องปัญญา ปคูณปัญญา

ทำนองเรืองกิจ ยงปิยะกุล

เรียบเรียงบุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

วันนี้ พรุ่งนี้ Ost.สาปซ่อนรัก ศิลปิน ต้น ธนษิต คำร้อง ปัญญา ปคูณปัญญา ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล