เพราะใคร Ost.สาปซ่อนรัก | ใหม่ เจริญปุระ | Official MV

21.7K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองจักรกฤษณ์ มัฆนาโส

เรียบเรียงพิทยา พูลดาวทอง / ศมา สิงห์โตเกษม

เพราะใคร Ost.สาปซ่อนรัก ศิลปิน ใหม่ เจริญปุระ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส เรียบเรียง พิทยา พูลดาวทอง / ศมา สิงห์โตเกษม