คือเธอ Ost.คือเธอ | เลอทัศน์ เกตุสุข (โต Mirrr) | Official MV

33.5K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองปรเมศวร์ เหมือนสนิท

เรียบเรียงปรเมศวร์ เหมือนสนิท

คือเธอ Ost.คือเธอ ศิลปิน เลอทัศน์ เกตุสุข ( โต Mirrr ) คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง / เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท