100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์)| TAEW | Official MV

29.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องLipta

ทำนองLipta

เรียบเรียง-

ชื่อเพลง: 100% (ร้อยเปอร์เซ็นต์) ศิลปิน: TAEW Executive Producer : BEC World Public Company Limited Executive Producer : Tan Liptapallop and Arrom Pohanratanakul Producer : Lipta Lyrics and Composition : Lipta Arranged by : Tunwa Ketsuwan