ทำเป็นเล่น Ost.บุพเพร้อยร้าย | Mai - No one else | Official MV

17.2K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียง-

ทำเป็นเล่น Ost.บุพเพร้อยร้าย ศิลปิน : Mai - No one else คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง, เรียบเรียง : Banana Boat