ซ้ำๆ Ost. รตีลวง | อาร์ม ศิริพงษ์ | Official MV

14.1K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียง-

ซ้ำๆ Ost. รตีลวง ศิลปิน : อาร์ม ศิริพงษ์ คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง : Banana Boat