เลือกจะเจ็บ Ost.ปมเสน่หา | ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ | Official MV

22.9K view

ผู้แต่ง/คำร้องณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์

ทำนองBanana Boat

เรียบเรียง-

เลือกจะเจ็บ Ost.ปมเสน่หา ศิลปิน ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ ทำนอง/เรียบเรียง Banana Boat