การทำฝันให้เป็นจริงมาถึงแล้วนะ

11.7K view ออกอากาศ พฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562

ตฤณได้รับการบำบัดจากเจนเพื่อเข้าการแข่งอีกครั้งเจจึงมาเป็นทั้งโค้ชและผู้ดูแลตฤณอย่างใกล้ชิดสำหรับการแข่งในอีก2เดือน