มิตตาเป็นคนไล่เจนออกหรอ?

18.8k Views ออกอากาศ พฤหัสที่ 5 ธันวาคม 2562

แสงบอกความจริงกับตฤณ ว่าแท้จริงแล้วมิตตาเป็นคนไล่ตฤณออกจากทีม แต่ตฤณไม่เชื่อว่ามิตตาจะทำแบบนั้นได้ แสงเตือนสติตฤณว่าสิ่งที่ตฤณเห็นมิตตานั้นใช่ตัวตนที่แท้จริงของมิตตาหรือไหม