ขอบคุณครูมากนะ

2.4K view

วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 ครูพรรณี(รัดเกล้า อามระดิษ)เห็นความสำคัญของเรื่องจิตวิทยาในโรงเรียน จัดความรู้เรื่องจิตวิทยาพื้นฐานให้กับครูและขอให้ ทราย(จ๊ะ จิตตาภา)มาช่วยเป็นวิทยากรครูทุกคนฟังด้วยความตั้งใจ กร(อาเล็ก ธีรเดช)ขอโอกาสและเริ่มต้นใหม่กับทรายแบบไม่คาดหวังไม่กดดัน กรเชิญทุกครอบครัวในโครงการผูกสาแหรกมาเซอร์ไพรส์ทรายเหมือนครอบครัวใหญ่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ทรายกลับไปอยู่บ้านกับกร ตัดสินใจไม่กลับไปทำงานที่โรงเรียนเปี่ยมคุณแต่ขอไปทำงานองค์กรอิสระแทน กรขอบคุณทุกคนทุกคนที่ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล “รงเรียนต้นแบบในการใช้จิตวิทยาในโรงเรียนขอบคุณทรายที่สู้มาด้วยกัน ปัญหาเด็กและเยาวชนไม่ได้มีแค่ในรั้วโรงเรียน การดูแลเด็กนอกรั้ว คืองานของเรา และบทสรุปของแต่ละเคสจะเป็นอย่างไร ห้ามพลาดกับตอนจบของละครคืนนี้