เสน่ห์นางงิ้ว

เสน่ห์นางงิ้ว

ละคร

เสน่ห์นางงิ้ว

เรื่องย่อ

เสน่ห์นางงิ้ว “ความงามไม่คงที่ ความดีสิคงทน เสน่ห์ของคน อยู่ที่ผลของการกระทำ”