ฉันไม่ยินดียกทรายให้ใครทั้งนั้น

34K viewออกอากาศ พุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565