ฉันเตือนคุณแบบสุภาพชนแล้วนะ

5K viewออกอากาศ พุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565