ผู้ใดอิจฉาความสุขของคนอื่น ผู้นั้นจิตใจแคบยิ่งนัก

4K viewออกอากาศ จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565