แช่มช้อย EP.9

6 view ออกอากาศ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

โรงละครแห่งหนึ่งกำลังมีการไหว้ครู ครูทองดี ประธานในพิธีกำลังเรียกเพลงหน้าพาทย์ต่าง ๆ ท่ามกลางสานุศิษย์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คน โจ้ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ โตในต่างประเทศ และย้ายกลับมาเรียนการโรงแรมในประเทศไทย มีใจฝักใฝ่ในศิลปะการแสดง และหลังจากได้สัมผัสกับนาฏศิลป์ไทย โดยการชักนำของครูจินตนา ผู้สอนศิลปะสากลที่มีรากของความเป็นไทยมามาก โจ้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความแช่มช้อยของนาฏศิลป์และคนที่อยู่ในสายอาชีพนี้ จึงใช้เวลากับการค้นคว้า หาความรู้ ทั้ง ๆ ที่วิชานี้เป็นเพียงกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โจ้ได้เห็นความเสื่อมสลายของศิลปะเก่าแก่ เพราะขาดการบูรณาการ ขาดการจัดวางที่เหมาะสม ขาดความสามัคคี คนรุ่นใหม่หันมานิยมศิลปะสากล อย่างไม่รอบรู้ นอกจากจะทำให้ศิลปะของตนเองเสื่อมความนิยม แล้วยังไปทำลายศิลปะของผู้อื่น โจ้จึงคิดหาวิธีพัฒนางานของครูทองดีที่กำลังล่มสลายให้ฟื้นคืนชีพ ด้วยการช่วยเหลือของครูจินตนา และน้ากานดา ประสบอุปสรรคนานา ซึ่งล้วนทำให้โจ้เติบโตทางปัญญา หูตาสว่างขึ้น ทั้งในเชิงศิลปะ และการดำรงชิวิต กานดา เป็นหญิงมีการศึกษาดี เป็นภรรยาของอาวิโรจน์ พี่ชายของพ่อ ที่เป็นนักธุรกิจโฆษณาที่มีชื่อ มีความรู้เชิงวัฒนธรรมมากกว่าสามี เพราะมาจากครอบครัวที่ละเมียดละไม ได้เรียนรู้คุณค่าของตนเอง เมื่อใจมีทุกข์ และชนะใจสามีที่เคยมองเธออย่างหญิงไร้ค่า น่าเบื่อ ศิลปะมิได้มีมุมเดียว ศิลปะสอนให้มนุษย์มองโลก มองงาน มองปัญหาจากต่างมุม เพื่อเห็นความงาม ความไม่งาม ความชั่ว ความดี เพื่อที่เราจะได้ดูหนังดูละครแล้วย้อนมาดูตน