ศึกชิงเพชร

14.8K view ออกอากาศ ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

อณิกษ์ก็เดินหน้าตามจับเทิดไท (โกสินทร์) พร้อมกับหมวดปกป้อง (มิล ศรุต) แต่เทิดไทก็หนีไปได้ ก่อนที่จะปะทะกับแม่เจ้าโสดาญาที่รู้ตัวว่าเทิดไททรยศตนเอง และชิงเพชรอังคุฐมาเก็บเอาไว้