ไม่ช้าก็เร็วหน้ากากความลวงต้องถูกทำลายด้วยหน้ากากความจริงอยู่ดี!!

11.1K view ออกอากาศ เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

การพบกันของ โสดาญา (น้ำฝน พัชรินทร์) และ วิวรรณ (น้ำหวาน ภูริตา) กลับรู้สึกไม่ชอบขี้หน้า ไม่ถูกชะตา เจอทุกครั้งพาลอารมณ์เสียตลอด