ข้ากลับมาทวงคำสัญญา

6.3K view ออกอากาศ อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

แม่เจ้าโสดาญา (น้ำฝน พัชรินทร์) เข้าหาอณิกษ์ (เด่นคุณ) เพื่อทวงถามสัญญารักที่ติดค้างมาพันปี และถ้าสำเร็จเธอก็จะได้ครองรักกับพ่อเจ้ายศราชแต่เพียงผู้เดียว งานนี้วิวรรณ (น้ำหวาน ภูริตา) ไม่อาจยอมได้ จึงออกตัวขัดขวางทันที