สังคม

ปกครองจับร้านจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้เยาวชน หลังผู้ปกครองส่งเรื่องร้องเรียน

โดย onjira_n

15 มิ.ย. 2566

1.5K views

เมื่อเวลา 15.00น. นายสิริชัย ศุภมณี ปลัดอำเภอเมือง และ ว่าที่ร้อยตรี เพียงพอ นนท์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครนายก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแสดงตัวเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ร้านค้าชื่อ RAPTOR SHOP ในตลาดจามจุรี มาร์เก็ต ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก ที่เปิดให้ร้านค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ โดยได้นำหลักฐานการล่อซื้อ เงินสดและหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี นาย โอภาส  ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวรับว่าเป็นลูกจ้าง ส่วนเจ้าของตัวจริงอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งร้านนี้ตนและแฟนสาวเป็นผู้ดูแล

โดยการจับกุมในครั้งนี้มาจากทางอำเภอเมืองนครนายก ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านโครงการ กล่องดำ กรณีการจำหน่ายบุหรี่ฟ้ารวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมืองนครนายก รวมถึงการแจ้งเบาะแสแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองและผู้ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความสงบในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน อาศัยอำนาจตามความที่บัญญัติใน ป.วิอาญา มาตรา78 ประกอบมาตรา 80 และตามความในมาตรา 39 ประกอบมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่8) พ.ศ.2553 โดยให้อำนาจหน้าที่ ตรวจสอบสถานที่ที่ได้รับแจ้ง ตรวจค้น จับกุม ควบคุมตัว และตรวจยึดของกลางผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย เพื่อนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ โดยปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณอาจสนใจ

Related News