สังคม

ไทยเวียตเจ็ทแจงปมผู้โดยสารเกินที่นั่ง เพราะเที่ยวบินดีเลย์-ยุบรวมไฟล์ท-ออกเลขที่นั่งซ้ำ

โดย nattakarn_l

3 ธ.ค. 2565

199 views

             สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เรียกผู้แทนสายการบินไทยเวียตเจ็ท  ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีการยกเลิกเที่ยวบิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  ที่สนามบินภูเก็ต  จนเป็นเหตุให้ผู้โดยสาร 300 คน ได้รับผลกระทบ  ไม่สามารถเดินทางได้

           โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท ชี้แจงว่า มีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว  เนื่องจากการล่าช้าสะสมต่อเนื่องของการให้บริการภาคพื้น ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ทัน  ก่อนกำหนดเวลาประกาศปิดเพื่อซ่อมทางวิ่งของท่าอากาศยานภูเก็ต ในเวลา 23.30 น. ซึ่งการล่าช้าสะสมนั้นทำให้เที่ยวบิน VZ2304 ที่บินจากกรุงเทพฯ ไปยังภูเก็ตต้องยกเลิก และส่งผลต่อเนื่องให้เที่ยวบินขากลับจากภูเก็ต คือ VZ2305 ต้องถูกยกเลิกไปด้วย สายการบินจึงขอย้ายผู้โดยสารจากเที่ยวบิน VZ2305 ที่มีความจำเป็นต้องต่อเครื่อง  มาขึ้นเครื่องของเที่ยวบิน VZ309 ซึ่งกำลังจะออกจากทางภูเก็ต  แต่ในขั้นตอนการถ่ายโอนผู้โดยสารนั้น มีความผิดพลาดทำให้ออกที่นั่งซ้ำกัน  จึงเป็นเหตุให้เกิดจำนวนผู้โดยสารเกินที่นั่ง  ทำให้เที่ยวบิน VZ309 ต้องย้อนกลับมาที่ gate เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง  และท้ายสุดไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเกินเวลา จึงต้องยกเลิกเที่ยวบิน VZ309 ด้วย

          สายการบินฯ ได้ดูแลผู้โดยสารโดยการจัดอาหาร เครื่องดื่ม และที่พักให้กับผู้โดยสาร ทั้งที่กรุงเทพและภูเก็ต พร้อมเสนอคืนเงินค่าโดยสาร หรือ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้สามารถเดินทางได้ในช่วงเช้าของวันที่ 2 ธันวาคม หรือ ตามวันที่ผู้โดยสารต้องการ นอกจากนี้สายการบินได้จ่ายค่าชดเชยในรูปแบบของเงินสด 1,200 บาท หรือ Travel Voucher มูลค่า 1,500 บาท

             สำหรับประเด็นการมีผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งของเครื่องบิน ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยนั้น สำนักงานการบินพลเรือนฯ ได้สั่งให้สายการบินไทยเวียตเจ็ท ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้สำนักงานการบินพลเรือนฯ ดำเนินการตรวจสอบต่อไป

         โดยสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะตรวจสอบหลักฐานการดูแลผู้โดยสารของสายการบินในทุกเที่ยวบิน  หากพบว่ามีการปฎิบัติที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคมฯ หรือมีผู้โดยสารร้องเรียนว่าไม่ได้รับการดูแล จะถูกพิจารณาความผิดและดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

คุณอาจสนใจ

Related News