สังคม

พิษณุโลก เริ่มถอดหน้ากากอนามัยวันแรก

โดย onjira_n

24 มิ.ย. 2565

130 views


เช้าวันนี้บรรยากาศในตลาดเกษตรกร พื้นที่อำเภอดมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หลังจากที่มีราชกิจจาประกาศ ผ่อนคลายสวมหน้ากากโดยความสมัครใจเมื่อวานนี้ พบว่ามีประชาชนและพ่อค้าบางส่วนเริ่มถอดหน้ากากตามความสมัครใจแล้ว แต่ส่วนใหญ่ประชาชนยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิม เพื่อความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่องนางสาววราภรณ์ มาเกตุ บอกว่า ประกาศดังกล่าวตนเองยอมรับได้ไม่มีปัญหาเพราะ ตนเองจะถอดหน้ากากบ้าง ตอนที่ขับขี่ยานพาหนะ อากาศร้อนหายใจไม่ออกในช่วงที่ไม่ได้ และคิดว่าประกาศดังกล่าวช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ให้คนกล้าออกมาเพิ่มมากขึ้น แค่ส่วนผู้ที่ยังไม่ถอดหน้ากากก็สามารถสวมใส่ป้องกันตัวได้เหมือนเดิมด้านนางประวิง พงษ์พานิช บอกว่าตนเองยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดเวลาทั้งตอนอยู่นอกบ้านและในบ้านเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยจะถอดเฉพาะตอนที่อยู่คนเดียวห่างไกลจากคนอื่นคุณอาจสนใจ