สังคม

ศธ.เปิดโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ครู-นักเรียนใช้ร่วมกันได้

โดย JitrarutP

11 พ.ค. 2567

173 views

กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ "สุขาดี มีความสุข" ปรับปรุงสุขาใหม่ ที่ครูและนักเรียนใช้ร่วมกันได้ เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย  นำร่องโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คือ หนึ่งในโรงเรียนเป้าหมาย จาก 9,698 แห่ง ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. สนับสนุนงบประมาณ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด ที่มีนักเรียนไม่เกิน 80 คน โรงเรียนละ 1 หมื่นบาท เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ำให้ถูกสุขลักษณะ ถูกสุขอนามัย สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ส่งผลให้เรียนดี มีความสุข ไปพร้อมกัน

มีความหมายกับโรงเรียนขนาดเล็กมาก ในการที่เราใช้ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำ  เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียน  เงิน 10,000 บาทนี้เราสามารถเปลี่ยนประตู เปลี่ยนชักโครกได้ รวมถึงที่มีนโยบายโครงการเรียนดี มีความสุข ที่มอบนักการภารโรงให้โรงเรียนด้วย ก็ช่วยลดภาระค่าจ้างในเรื่องการจ้างคนงาน ดังนั้นพอเราได้ทั้งภารโรงและเงินทุน การที่เราจะซ่อมแซมห้องน้ำก็ทำได้เพิ่มมากขึ้น  เพราะเราซื้อแค่วัสดุ แรงและภารโรงและคุณครูร่วมกันและชุมชน

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากนโยบายเรียนดี มีความสุข และข้อห่วงใยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า สิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดคือ ให้ปรับปรุงห้องน้ำ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสุขาดี มีความสุข ต้องบันทึกภาพห้องน้ำก่อนและหลัง ต้องปรุงปรุงซ่อมแซมสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมประตู ช่องระบายอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย มีน้ำประปาเพียงพอ ระบบไฟฟ้า ไฟแสงสว่างเหมาะสม ปลอดภัย รวมถึงการทาสีห้องน้ำ จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เน้นความเรียบง่าย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม Kick off กับโรงเรียนในสังกัด พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ 5 จุด ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ จังหวัดอุบลราชธานี //โรงเรียนบ้านร่องแซง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนวัดธารน้ำไหล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสพฐ.จะลงพื้นที่ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนก็คือลูกนักเรียน เหมือนเราอยู่ที่บ้าน  พ่อแม่กับลูกก็ไม่ได้แบ่งห้องน้ำกัน  อยากให้ร่วมกัน ถ้าคุณครูใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียน  จะเห็นว่านักเรียนใช้สะอาดไหม ดูแลเป็นอย่างไร  ก็จะได้แนะนำและช่วยดูแลในเรื่องมิติต่างๆ ด้วย  เรารู้กันอยู่แล้วว่า สุขาบางทีเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่ล่อแหลม เป็นจุดอับ ถ้าครูไปใช้ห้องน้ำร่วมกับนักเรียน ก็จะได้เห็นว่าพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงอะไร ก็จะได้แก้ไข

ส่วนโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 81 คนขึ้นไป ให้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำเช่นเดียวกัน โดยใช้งบประมาณของโรงเรียนนั้นๆ หากติดปัญหาใดก็ขอให้แจ้งมายังสพฐ.เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้ใช้อย่างมีความสุข ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้


https://youtu.be/cK3Ft6MCRd4

คุณอาจสนใจ

Related News