สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.เปิดตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม

โดย passamon_a

8 ส.ค. 2564

739 views

ศธ.360 องศา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในรูปแบบที่จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย


วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมโครงการประเดิมหลักสูตรแรก โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษาไทย


ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวน 3 ห้อง ห้องละ 60,000 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก Microsoft Team ดูแลเรื่องของระบบดำเนินการ ตลอดการอบรม


โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ มุมมอง ทัศนคติ ประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในประเทศไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอด รวมกันทั้งหมด 10 หลักสูตรที่น่าสนใจ ทันสมัย เพื่อให้แต่ละท่านได้เลือกพัฒนาตามความสนใจของแต่ละบุคคล


ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ นอกเหนือจากจะใช้เป็นพื้นที่แบ่งปันประสบการณ์ของข้าราชการในกระทรวง ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้ว ยังเป็นด้านหนึ่งของการพัฒนาครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการศึกษาทางไกล และให้เป็นนักจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นครูในยุคดิจิทัล


โครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งต่อไปจะจัดขึ้น วันที่ 10 สิงหาคม 2564 หัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (ราชบัณฑิต)


สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/a3KX5Wjrrlk

คุณอาจสนใจ

Related News