สังคม

รมช.ศึกษาฯ ตรวจสนามสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 และ ม.3

โดย pattraporn_a

13 มี.ค. 2564

32 views

วันนี้ (13 มี.ค.) ทั่วประเทศมีการเปิดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ซึ่งปีนี้เป็นแบบสมัครใจไม่บังคับสอบ


คุณหญิง กัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต ที่โรงเรียน อนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งวันนี้มีนักเรียนระดับ ป.6 มาเข้าร่วมการสอบ ประมาณ 500 คน และชั้น ม.3 ประมาณ300 คน


ทั้งนี้ ในการจัดสนามสอบยังคงต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ทั้งจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ การส่วมใส่หน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล


โดยการสอบโอเน็ทครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อน เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยจะให้การสอบโอเน็ตของนักเรียน ป.6 และ ม. 3 เป็นตามความสมัครใจ และจะไม่มีการนำคะแนนมาใช้ โดยการสอบเป็นเพียงการให้ผู้เรียนได้มีแบบทดสอบความเข้าใจในการเรียนของแต่ละคนเท่านั่น ซึ่งปีนี้ มีนักเรียน ป. 6 สมัครใจเข้าร่วมการทดสอบ 555,635 คน ขณะที่ ม.3มีผู้สอบ 404,397 คน


ขณะที่ในส่วนการประเมินของโรงเรียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา ก็จัดให้มีการประเมินผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปตามสถานศึกษา และใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/dToCd-Tmpyk

คุณอาจสนใจ