สังคม

นครบาลเปิดสอบ ‘นายสิบตำรวจ’ ชุดต้องพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ เสื้อยืด-กางเกงสั้น-รองเท้าแตะ

โดย JitrarutP

9 มิ.ย. 2566

409 views

ชุดต้องพร้อม! ตำรวจนครบาล เปิดสอบ “นายสิบตำรวจ” เข้าสอบข้อเขียน ผู้เข้าสอบต้องยึดหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ชุดต้องพร้อม ใส่เสื้อยืด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ หน้ากากอนามัย

เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา ได้ประกาศ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565  

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนมีรายละเอียดที่ผู้สมัครสอบต้องทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้

ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนตามประกาศรับสมัคร ต้องมีวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้เข้าสอบ

ให้แต่งกายโดยให้สวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ (กำหนดให้ใช้ได้ทุกสี) ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายละเอียดตามผนวกท้ายประกาศนี้ โดยผู้เข้าสอบทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติ ตามมาตรการที่หน่วยสอบกำหนด ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนำเข้าอาคารหรือห้องสอบได้ โดยเฉพาะการห้ามนำยางลบเข้าห้องสอบ (ยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้)

ส่วนการป้องกันทุจริตการสอบ กำหนดให้ตรวจค้นร่างกายของผู้เข้าสอบ ข้อเขียนทุกคน โดยจะตรวจคันตั้งแต่ ศีรษะ, ร่างกายตัวบุคคล และรองเท้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ของมาตรการป้องกันทุจริตการสอบในทุกหน่วยสอบข้อเขียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุด แก่ผู้สมัครสอบทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียนต่อไป ลงประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 พลตำรวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล


ที่มา : กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


คุณอาจสนใจ