สังคม

ขนส่งทางบก แจงราชกิจจาฯ แท็กซี่จ้างเหมาได้เฉพาะวิ่งนอกเขต กทม. และ 6 จังหวัดเท่านั้น

โดย chutikan_o

12 มิ.ย. 2565

438 views

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แจงราชกิจจาฯ กำหนดแท็กซี่ไม่ต้องกดมิเตอร์ ใช้บังคับเฉพาะรถที่วิ่งนอกเขต กทม. และ 6 จังหวัดเท่านั้น เปิดโอกาสต่อรองราคา เหตุกดมิเตอร์ไปจังหวัดไกลๆ ราคาแพง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดท้องที่ที่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้วิธีตกลงราคา นอกจากการใช้มาตร (มิเตอร์) ค่าโดยสาร พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ว่า ประกาศดังกล่าวต้องการผ่อนคลายให้รถแท็กซี่รับจ้างที่ให้บริการนอกเขตพื้นที่ 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และนครปฐม รวมถึงการรับจ้างให้บริการในเขตจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งต่อเนื่อง ไปสิ้นสุดการรับจ้างนอกเขต สามารถใช้วิธีการตกลงราคาได้ด้วย นอกเหนือไปจากการใช้มิเตอร์เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้แท็กซี่ มีความคล่องตัวในการให้บริการมากขึ้น รวมทั้งที่ผ่านมาผู้ใช้บริการและแท็กซี่นิยมใช้วิธีจ้างเหมาอยู่แล้ว

“แท็กซี่ให้บริการในพื้นที่ 7 จังหวัดดังกล่าว ยังต้องใช้วิธีกดมิเตอร์ตามเดิม จะยกเว้นให้ใช้วิธีต่อรองราคาได้เฉพาะแท็กซี่ที่วิ่งนอกเขต 7 จังหวัดนี้เท่านั้น รวมทั้งการใช้วิธีกดมิเตอร์เรียกแท็กซี่ไปยังจังหวัดไกลๆ ยังมีค่าโดยสารที่แพง ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ต่อรองราคาหรือจ้างเหมาระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจะช่วยทำให้เกิดสมดุล” อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าว

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า สาเหตุที่กรมกำหนดให้แท็กซี่รับจ้างสาธารณะ สามารถใช้วิธีตกลงราคา หรือจ้างเหมาได้ในระยะทางไกล เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจในการแข่งขันด้านราคาค่าโดยสารให้กับแท็กซี่สาธารณะให้สามารถแข่งขันราคากับแท็กซี่ส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันเข้ามาอยู่ในระบบที่ถูกกฎหมายแล้ว

คุณอาจสนใจ