สังคม

สวก. เปิดตัวผลงานวิจัยและนวัตกรรม เน้น 6 เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก หวังพลิกโฉมเกษตรไทยสู่สากล

โดย panisa_p

20 พ.ย. 2566

146 views

วันนี้และพรุ่งนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ มีการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ภายใต้ชื่อเปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยการวิจัยและพัฒนา ปีนี้มีงานวิจัยที่นำไปต่อยอดได้จริงทั้งเชิงวิชาการและเพื่อพาณิชย์ มากถึง 6 เมกะเทรน โดยหนึ่งในงานวิจัยที่โดดเด่น คือเทคโนโลยีน้ำแข็งเหลวโอโซน หรือ Slurry ice เป็นการนำน้ำทะเลมาทำน้ำแข็งเหลว เพื่อถนอมอาหารทะเลให้คงมาตรฐานได้นานที่สุดการรักษาความสดของสัตว์ทะเลให้ได้มากที่สุด ตั้งแต่จากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของอาหารทะเล ที่ผ่านมาสัตว์ทะเลที่ถูกจับ มักจะถูกรักษาความสดด้วย น้ำแข็งที่ทำจากน้ำจืด ซึ่งทำให้คุณภาพ ความสด และรสชาติไม่คงเดิม ปัญหานี้ถูกพยายามแก้ไขมาตลอด รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีน้ำแข็งเหลวโอโซน หรือ slurry ice ที่ต้องการยืดอายุการเก็บรักษาสัตวน้ำทะเลนักวิจัยจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำวิจัยเรื่องนี้บอกว่า ตอนนี้มีเครื่องผลิตน้ำแข็งเหลวที่ทำจากน้ำทะเล อุณหภุมิต่ำสุด คือ -2 องศาเซลเซียส ความเย็น ระดับน้ำควบคุมจุลินทรีย์ ในอาหารทะเลได้ดี รักษาคุณภาพสัตว์น้ำทะเลได้นานด้วยOzone Slurry ice Machine เป็นหนึ่งในผลการวิจัยที่สนับสนุนโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร หรือ สวก. เพื่อหวังจะให้งานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงิเครื่องมือบริหารจัดการในแปลงกล้วยไม้นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้น ที่ประสบความสำเร็จในการออกแบบและผลิตให้เครื่องทำงานข้ามแถวปลูก จากเดิมที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน และยังแก้ปัญหากรณีพื้นที่ปลูกมีความสูงต่ำไม่สม่ำเสมอด้วย เครื่องนี้ใช้ทั้งรดน้ำ หรือการดูแลทั้งราก หรือใบขณะที่งานวิจัยจากนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบความสำเร็จอย่างดีในการเก็บรำษามะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ใส่คอนเทนเนอร์ส่งลงเรือไปสหรัฐอาหรับ เอมิเรสต์ ระหว่างขนส่งทางเรือ 28 วันนั้น ยังคงมีคุณภาพ และเมื่อถึงปลายทางก็พอเหมาะสำหรับการบริโภคได้อีก 9 วัน ซึ่งเพียงพอสำหรับ ประเทศที่ต้องการมะม่วง ของไทยจำนวนมากงานวิจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งจากทั้งหมด 6 เมกะเทรน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเกษตร ชา กาแฟ อาหารเครื่องดื่ม bcg สุขภาพและความงามเป็นต้น ที่นำมาเผยแพร่เปิดให้ชม หวังให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดภาคการเกษตรได้การศึกษาวิธีเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบหม่อน ซึ่งพบว่าได้คุณภาพดี ประหยัดต้นทุนอาหารที่ต้องซื้อ หรือแม้แต่ความสำเร็จในการขยายพ่อแม่พันธุ์ของหนอนไม้ไผ่ หรือหนอนรถด่วนที่ปกติจะมีแค่ปีละ 1 ครั้ง ให้กลายเป็นนอกฤดูกาลได้ นับเป็นความสำเร็จของงานวิจัยด้นการเกษตร ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยี แต่รวมถึงความรู้ ความเข้าใจต่อระบบนิเวน์ ซึ่งก็เป็นกลไกหนึ่งเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรได้ด้วย ผลงานวิจัยเหล่านี้ เปิดให้ชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ถึงยวันพรุ่งนี้

คุณอาจสนใจ