เทคโนโลยี

งานแสดงศักยภาพ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2565

โดย paweena_c

2 ส.ค. 2565

144 views

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี2565 รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคการศึกษา หน่วยงานรัฐและเอกชน มาแสดงศักยภาพ ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่นำมาใช้งานจริงแล้วในขณะนี้ ขณะที่บางส่วนก็พร้อมปรับใช้งานได้ทันที ติดตามกับคุณธีรุตม์ นิมโรธรรม


งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 700 ผลงาน มานำเสนอ เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการต่อยอดสู่การนำไปใช้ในพื้นที่ ซึ่งมีทั้ง ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเครื่องตรวจคัดกรองโควิด 19 ด้วยลมหายใจ เครื่องนี้พัฒนาขึ้นโดยสมาคมวิทยุบังคับและการบิน เพื่อนำมาใช้ตรวจผลโควิด 19 แทนการตรวจด้วย ATK ใช้งานง่ายๆ เพียงเป่าลมเข้าไปในถุงอากาศ โดยใช้เวลาอ่านผลเพียง 3 นาทีเท่านั้น มีความแม่นยำถึง 97% จากการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างกว่า 3,000 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพิ่มตามคำแนะนำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สำคัญต้นทุนการตรวจแต่ละครั้งเฉลี่ยเพียง 10 บาทเท่านั้น


ขณะเดียวกันก็มีนวัตกรรมที่ต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อสร้างเครื่องมือแก้ปัญหาทางสังคม อย่างเป็นรูปธรรม เช่น แอปพลิเคชั่น bebrave ที่นำผลการวิจัยงานด้านอาชญวิทยามาสร้างเครื่องมือป้องกันปัญหาการข่มขืนในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน โดยภายในแอปพลิเคชั่นนี้ จะมีสื่อการให้ความรู้ รู้จักแนวทาง และการป้องกันในสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคุกคามทางเพศ ขณะเดียวกันก็มีระบบแจ้งเตือน หรือ ขอความช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระบุว่า งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 แล้ว โดยทุกๆ ปีจะมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งทาง วช. ตั้งใจให้งานนี้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ความสำเร็จของนัวิจัยไทย ตั้งแต่ระดับเยาวชนจนกระทั่งนักวิจัยระดับชำนาญการ ผ่านการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติงานนี้ยังมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกจำนวนมากที่นำมาจัดจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตร ที่ผ่านการแปรรูป สร้างมูลค่าให้กับสินค้า รวมทั้งเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันในสังคมยุคใหม่อีกด้วย


คุณอาจสนใจ

Related News