สังคม

เปิดงบประมาณอาหารเด็กนร. ในกทม.และทั่วประเทศ ระดับชั้นอนุบาล-ม.6

โดย parichat_p

1 ก.พ. 2566

54 views

กรุงเทพมหานครเพิ่มงบอาหารเช้าและกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจาก 30 บาทเป็น 40 บาท เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอาหารเช้าเนื่องจากเป็นอาหารมื้อสำคัญที่สุดทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการโภชนาการ การได้รับอาหารที่มีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นกับนักเรียน


ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 437 แห่ง เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-ป.6 ประมาณร้อยละ 90 ที่เหลือเป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดราว 286,000 คน โดยในปีงบประมาณ2563 มีวงเงินงบประมาณอาหารเช้าและอาหารกลางวันรวม 1,124 ล้าน 1 แสน 1 หมื่น 6 พันบาท


ขณะที่ค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้

-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 1-40 คน ค่าอาหารกลางวัน 36 บาทต่อคนต่อวัน

-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 41-100 คน ค่าอาหารกลางวัน 27 บาทต่อคนต่อวัน

-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 101-120 คน ค่าอาหารกลางวัน 24 บาทต่อคนต่อวัน

-โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหารกลางวัน 22 บาทต่อคนต่อวัน


สำหรับอัตราค่าอาหารกลางวันตามขนาดของโรงเรียนครอบคลุมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ป.6 ของโรงเรียนประถมศึกษา 5 สังกัด จำนวนนักเรียนกว่า 5 ล้านคน ประกอบด้วย


-โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

-โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (รวมทั้งที่จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอน)

-โรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน

-สถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกระบบ

-สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คุณอาจสนใจ

Related News