สังคม

อว. ตั้งแล็บทางโบราณคดีครบวงจรที่สุดในอาเซียน ใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์หาคำตอบในอดีต

โดย panisa_p

22 ต.ค. 2565

78 views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ กระทรวง อว. ได้ผลักดันให้จัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านโบราณคดีที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน เพื่อใช้วิเคราะห์ดีเอ็นเอโบราณ ตรวจหาอายุวัตถุต่างๆ รวมทั้งใช้ไลด้าร์ โดรน และดาวเทียม สแกนพื้นที่ทางโบราณคดี


ทีมนักวิทยาศาสตร์ และนักโบราณคดี ได้ใช้พื้นที่เวียงท่ากาน แหล่งโบราณคดีอายุกว่า 1,100 ปี ที่เชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มาหาคำตอบในอดีต ทั้งใช้ไลด้าร์ สแกนพื้นที่ที่ถูกปกคลุม และจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอโบราณ ทั้งที่ ทาง กระทรวง อว. ได้สนับสนุน ให้สถาบันต่างๆ ใช้ความชำนาญในแต่ละด้าน จัดทำห้องปฏิบัติการ


ปลัดกระทรวง อว. ยืนยันว่า ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนงานด้านโบราณคดีของไทย ถือว่า ทันสมัยที่สุดในอาเซียน

คุณอาจสนใจ

Related News