พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-ตรินิแดดและโตเบโก

โดย parichat_p

31 ส.ค. 2565

18 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ และในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ


ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายซาดีร์ จาปารอฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ กรุงบิชเคก ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐคีร์กีซ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวคีร์กีซมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไปไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐคีร์กีซได้เจริญงอกงามมาอย่างราบรื่น นับแต่มีการสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันในปี 2535 ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าว จะช่วยกระชับความร่วมมือ ระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย"

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นางสาวพอลา-เม วีกส์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก กรุงพอร์ต-ออฟ-สเปน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดด และโตเบโก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและ ความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งเพื่อความผาสุกรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตรินิแดดและโตเบโก"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News