พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์

โดย parichat_p

9 ส.ค. 2565

22 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ความว่า


" ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ยาคอบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ​​สิงคโปร์ ​ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์สืบไป


สัมพันธไมตรีอันพิเศษระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ ดำเนินมาด้วยการสนับสนุน และร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันและรับมือกับปัญหาความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนาน และความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศ ทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การสาธารณสุข และการท่องเที่ยว จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News