พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังปธน.สาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสวันเอกราช

โดย parichat_p

24 ก.ย. 2565

17 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซา ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2565 ความว่า "ฯพณฯ พลเอก อูมารู มุคตาร ซิชโซกู เอ็งบาลอ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซา กรุงบิสเซา ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐกินีบิสเซา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิสเซา"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว