พระราชสำนัก

ปธ.องคมนตรี ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565

โดย parichat_p

23 ส.ค. 2565

14 views

ประธานองคมนตรี รับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565


วันนี้ ที่หอประชุมเกษม จาติกวณิช การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พร้อมคณะองคมนตรี รับมอบเงินจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไป


พร้อมกันนี้ เป็นประธานในพิธีเปิดเว็บไซต์โครงการฯ www.kstm.or.th ซึ่ง กฟผ.นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างระบบในการบันทึก จัดเก็บข้อมูล สะดวกต่อการสืบค้น อีกทั้งยังเตรียมพัฒนาในส่วนของการวิเคราะห์และประเมินผล และยังเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้สนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Related News