พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2565

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2565

19 views

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2565


วันนี้ ที่ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก ทั้งการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ศูนย์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ


ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา จัดอบรมกลุ่มเยาวชน และแม่บ้านในการย้อมสีฝ้ายธรรมชาติ จากเสาวรส เพกา ประดู่ หว้า และไม้ยม รวมทั้งอบรมกระบวนการแปรรูปเสาวรส เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนพิจารณาการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และการจัดงานโครงการหลวง 2565 ในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึง


จากนั้น องคมนตรี ไปยังบ้านขุนยะ(ป่ากล้วย) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง พื้นที่ส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกและการผลิตกาแฟสายพันธุ์อะราบิกา ในระบบอนุรักษ์ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของชุมชน ภายใต้ "โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูก และการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ "


ซึ่งมีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการแปรรูปกาแฟกะลา ก่อนที่จะปล่อยน้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น เพื่อป้องกันมลพิษทางน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีแผนความร่วมมือตั้งแต่ปี 2564 - 2568 เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ พัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพ ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับแหล่งต้นน้ำของประเทศอย่างยั่งยืน

Related News