พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จ.เชียงใหม่

โดย paweena_c

18 ส.ค. 2565

6 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน สิงหาคม 2565


วันนี้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานปริมาณฝนตกหนักทางภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ระยะนี้ดิน และอากาศมีความชื้นสูง ควรป้องกันการระบาดของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อรา ด้านการขยายผลการพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำรูปแบบโครงการหลวงโมเดล ไปใช้แก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ได้อบรมหมอดินอาสา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่เกษตรกร ดำเนินการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยกล้าหญ้าแฝก รวม 3,800,000 กล้า และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำระบบส่งน้ำชลประทานในพื้นที่ และร่วมกับสำนักงาน ปปส. ภาค 5 พัฒนาศักยภาพเยาวชน ในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อป้องกันด้านยาเสพติด


ส่วนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยเฉพาะการผลิตเส้นใยกัญชง หรือ เฮมพ์ และการเปลี่ยนยอดอาโวคาโด เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข เป็นต้นแบบการพัฒนา ที่เกิดประโยชน์ในระดับชาติ และนานาชาติ


Related News