พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ในการเจิมเทียนเข้าพรรษา

โดย paweena_c

12 ก.ค. 2565

34 views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ดังนี้


วันนี้ เวลา 14.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงเจิมเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วย เทียนหล่อใหญ่ 39 ต้น และเทียนสลัก 48 ต้น


ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เฝ้า รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


เวลา 14.35 น. เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ พระนามเดิมว่า แก้ว ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และทรงเป็นพระอัยยิกาเจ้า ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช


จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระประธานประจำศาลาเฉลิมพระเกียรติอสีติวัสสามหาราช ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเทียนพรรษา แล้วทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ จำนวน 69 วัด ทั้งนี้วัดศรีสุดาราม ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และถวายเทียนพรรษา แก่พระอารามหลวงและอารามต่าง ๆ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

Related News