พระราชสำนัก

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พระมหากรุณาธิคุณ ของ ร.9

โดย kodchaporn_j

27 มิ.ย. 2565

6 views

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัย จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจของประชาชน

Related News