พระราชสำนัก

'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๙

โดย thichaphat_d

6 ธ.ค. 2564

19 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วานนี้ (5 ธ.ค.64) เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย


อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ เกิดขึ้นจากพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริ


ผ่านองค์ความรู้ เรื่อง "ป่าและน้ำ" ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน สะท้อนให้เห็นถึง ความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ โดยสร้างบนพื้นที่เดิมของ "สนามม้านางเลิ้ง" ที่ดินในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะ พื้นที่ 279 ไร่ มีพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ


นอกจากนี้ยังมีแนวคิด การออกแบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ สระน้ำรูปเลข 9 และสวนป่าธรรมชาติ ที่มีพรรณไม้นานาชนิด , สะพานหมายเลข 9 , สะพานไม้เจาะบากง ที่จำลองมาจากบ้านเจาะบากง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และแก้มลิง พื้นที่รองรับน้ำในยามวิกฤตอุทกภัย โดยการจัดสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567


ในการเสด็จพระราชดำเนิน ครั้งนี้ มีราษฎรจำนวนมาก พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด


จากนั้นเวลา 17.22 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย