พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ที่รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดย parichat_p

24 มิ.ย. 2565

21 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


วันนี้เวลา 09.27 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทอดพระเนตรการดำเนินงานสัตวแพทย์ด้านสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โดยมีม้าป่วย พันธุ์เธอร์โรเบรต ชื่อแบล็คบิวตี้ เพศเมีย อายุ 11 ปี มีอาการติดเชื้อที่ผนังกีบเท้าขาหลังทั้งสองข้าง


ในการนี้ ทอดพระเนตรการปฏิบัติงานวิสัญญีสัตวแพทย์และงานศัลยกรรมในม้า โดยการผ่าตัดเปิดผ่าผนังกีบ เพื่อรักษาอาการติดเชื้อ ด้วยความสนพระทัย พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่การเหนี่ยวนำการสลบ การดมยาเพื่อรักษาสภาวะการสลบ และการฟื้นจากภาวะสลบ


ทั้งนี้การวางยาสลบในม้า ซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ จะต้องระวังการหยุดหายใจ การมีความดันเลือดต่ำ ภาวะกล้ามเนื้อลายสลายเฉียบพลัน จากการถูกกดทับเป็นเวลานาน ขณะนอนบนเตียงผ่าตัด สัตวแพทย์จะทำการรักษา โดยการให้สารน้ำทางหลอดโลหิต และยาลดปวด


จากนั้น ทอดพระเนตรการผ่าตัดรักษาภาวะไส้เลื่อนในลูกโคพันธุ์ บราห์มัน เพศเมีย ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และการให้ยาระงับความรู้สึกแบบเฉพาะที่ ทั้งการฉีดยาระงับความรู้สึกเข้าช่อง แอพลิดูอัล (Epidural) และการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาท ซึ่งเป็นการระงับความรู้สึกในโคก่อนทำการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดช่วยคลอดในลูกโค ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือท่าในการคลอดผิดปกติ พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตฝึกวางยาวัวนม พันธุ์บราห์มันสวิส บริเวณช่องท้อง และโคนหาง ด้วยความสนพระทัย


โอกาสนี้ เสด็จไปยังศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ทอดพระเนตรแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (KU916) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ช่วยเหลือมาจากจังหวัดจันทบุรี โดยมีอาการฝ่าเท้าและผิวหนังอักเสบ โลหิตจางและติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษา และรอผลัดขนสำหรับการฝึกบิน ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และเหยี่ยวผึ้ง (KU912) ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 7 นครราชสีมานำส่งมารักษา มีประวัติตาซ้ายฝ่อลีบ และปีกขวาหัก แผลเน่าติดเชื้อ กระดูกไม่สามารถเชื่อมกันได้ จึงพิจารณาตัดปีกและเลี้ยงไว้เป็นนกพิการ


นอกจากนี้ ได้ทอดพระเนตรโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์สามสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์บราห์มัน และพันธุ์ชาโรเลสส์ สามารถทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นได้ดี เนื้อที่ได้มีความนุ่ม คุณภาพดีทัดเทียมเนื้อโคนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ได้รับรางวัลดีเยี่ยมสาขาเกษตรศาสตร์ และชีววิทยา สิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2548 และจดทะเบียนพันธุ์สัตว์ ในปี 2551


โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อยู่ในการดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง และเกษตรกร ทั้งสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ป่า ตลอดจนปศุสัตว์ทุกประเภท

Related News