ข่าวโซเชียล

อินเทรนด์! ม.เกษตรฯ เปิดรับนิสิตโควต้า ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ เข้าเรียน ป.ตรี มี 16 คณะ ให้เลือก

โดย nattachat_c

16 ก.พ. 2567

763 views

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เผยข้อมูลนักนักศึกษาโควต้า รอบที่ 2 โดยมีชื่อว่า “โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ”


คุณสมบัติซอฟต์พาวเวอร์มีด้วยกัน 6 ด้าน (โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน)


1. ด้านการสร้างเนื้อหา (content creator) ผู้มีความสามารถในการสร้างเนื้อหา เช่น แต่งเพลง แต่งนิยาย แต่งบทละคร ออกแบบท่าเต้น หรือเป็นผู้ผลิต Content ในรูปแบบผู้ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ Infographic รูปภาพ Animation

2. ด้าน Key Opinion Leader ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับ เช่น Youtuber Tiktoker

3. ด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้า

4. ด้านร้องเพลงไทยเดิม

5. ด้านนาฏศิลป์

6. ด้านเครื่องดนตรี


โดยมี 16 คณะ ที่เปิดรับโควต้าซอฟต์พาวเวอร์ และ 1 วิทยาลัย

1. คณะเกษตร

2. คณะประมง

3. คณะวนศาสตร์

4. คณะวิทยาศาสตร์

5. คณะวิศวกรรม

6. คณะศึกษาศาสตร์

7. คณะเศรษฐศาสตร์

8. คณะสังคมศาสตร์

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

10. คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

11. คณะมนุษยศาสตร์

12. คณะบริหารธุรกิจ

13. คณะเทคนิคสัตวแพทย์

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

15. คณะสิ่งแวดล้อม

16. วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เปิดปีนี้เป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับนักเรียนที่มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ "ซอฟต์พาวเวอร์" ได้เข้ามาศึกษาที่ ม.เกษตรศาสตร์


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม และมีค่าสมัคร 300 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์


ทั้งนี้ โควตานี้ รับทั้ง ม.6 และเด็กซิ่ว ไม่มีกำหนดพื้นที่ สมัครได้ทั่วประเทศ โดยบางคณะจะมีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำด้วย ตั้งแต่ 2.00 ไปจนถึง 3.00 โดยรับทั้งหมด 69 คน


การคัดเลือกก็จะแบ่งสัดส่วนคะแนน ดังนี้ ทดสอบความสามารถด้านซอฟต์พาวเวอร์ในสัดส่วน 60% และคะแนนสอบวิชาการ TGAT TPAT A-Level ในสัดส่วน 40% และก็จะมีการสอบสัมภาษณ์  

--------------รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/hL2xaht9jQo

คุณอาจสนใจ

Related News