พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังปธน.เกาหลีใต้คนใหม่

โดย panwilai_c

10 พ.ค. 2565

9 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายยุน ซ็อก-ย็อล (Mr. Yoon Suk-yeol) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีคนใหม่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายยุน ซ็อก-ย็อล ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรุงโซล ในโอกาสสำคัญที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดี ประสบความสำเร็จในหน้าที่รับผิดชอบอันทรงเกียรตินี้ ด้วยการนำของท่าน สาธารณรัฐเกาหลีย่อมที่จะสร้างความเจริญรุดหน้าได้ จากสถานะอันมั่นคงของการเป็นหนึ่งในระบบเศรษฐกิจชั้นนำของโลกทั้งหมดนี้เกิดจากความมุมานะอุตสาหะของคนในชาติ รวมทั้งความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเท่านั้น หากยังเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก-ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอันกระชับแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลี จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นสืบไป ซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อกันนั้น จะสร้างเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในฐานะ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ อันเป็นกรอบความร่วมมือที่ประเมินค่ามิได้ ซึ่งในปี 2565 นี้ กรอบความร่วมมือ ทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว ก็จะได้ดำเนินมาครบวาระ 10 ปี ในการแสดงผลสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน "(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News