พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.เติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราช

โดย chiwatthanai_t

27 ก.ย. 2565

16 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับ วันที่ 27 กันยายน 2565


ดังนี้ "ฯพณฯ นายเซียร์ดาร์ เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน กรุงอาชกาบัต ในโอกาสวันเอกราช ของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนชาวเติร์กเมนิสถาน


ประเทศไทยและเติร์กเมนิสถานต่างมีมิตรไมตรีอันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจอันดี และความปรารถนาดีต่อกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันนำมาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน เป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว