พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา และ ปธน.สหรัฐฯ

โดย panwilai_c

4 ก.ค. 2565

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา และข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งตองกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ความว่า"สมเด็จพระราชาธิบดีทูโพ ที่ 6 แห่งตองกา ​กรุงนูกูอาโลฟา ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวตองกาหม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่เข้มแข็งระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าและเป็นพลังในการขับเคลื่อน การดำเนินความร่วมมือต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย​"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายโจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ​​กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งขอให้ประเทศและประชาชน ชาวอเมริกันประสบความสำเร็จ มีความสงบสันติ และเจริญก้าวหน้าสืบไปความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพัน และน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสหรัฐอเมริกาตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมานั้น นับเป็นพรอันประเสริฐ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดังกล่าว เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประเทศของเราทั้งสอง ได้มุ่งมั่นในการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการเผชิญปัญหา ความท้าทายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสันติภาพและความมั่นคง หรือการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่วนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศทั้งสองนั้น ก็ได้พัฒนาเพิ่มพูน พร้อมกับการขยายความร่วมมือที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันที่จะสร้างเสริมสันติสุข และความเจริญของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป"​​(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แท็กที่เกี่ยวข้อง  ในหลวง ,ในหลวงส่งพระราชสาส์น

Related News